elektronik-dijital-elektronik-sinyaller

  Anasayfa     Mesaj     

 Kategoriler
 Dijital_Elektronik
 Mikroislemciler
 Robotik
 Temel_Elektronik
 Yazilar
 Dokumanlar
 Tekno_Sanat
 Projeler
 Mini_Devreler
 Robotlar
 Analiz_Sistem
 CPU_Sistem
 RF_Devreler
 Led_Uygulama
 Kontrol_Sistem
 Drone
 Elektronik_Malzeme
 ikici_El
 Programlar
 Fuzzy_Logic
 Yapay_Zeka
 Zihin_Kontrol

GOOGLE

Yazilar
 01-09-2023

Ak?ll? Ev Sistemleri iin Uygulama geli?tirme

milivolt.news sitesinde IoT sistemleriyle ilgili makaleler payla??yordum. Mikrodenetleyici uygulamalar?yla beraber mobil uygulamalar da yay?nlamaya ba?lad?m. Uygulamalar asl?nda olduka sade. Daha geli?mi? IoT sistemleri yapmak isteyenler bu uygulamalar? anlad?klar?nda i?leri kolayla?acak. Bu IoT sistemlerinin en nemli k?s?mlar?ndan biri elbette ki Mobil yaz?l?m ve ayn? zamanda web arayz yaz?l?m?. ?lk nce Flutter ile bir arayz tasarlad?m. Ak?ll? Evler ?in Mobil Uygulama Geli?tirme - Elektronik Dnyas? Haberleri (milivolt.news) Genel grnm de a?a??da: IoT sistemi iin Flutter ile uygulama geli?tirme Kodlar hakk?nda k?sa bir de?erlendirme yapay?m Proje, wifi modl ba?l? bir MCU'ya veri gnderiyor. Ama ve kapam bilgileri. Kodlar?n en stnde http.dart ktphanesi eklendi. BU ktphane yard?m?yla hem veri alabiliyoruz hem de gnderebiliyoruz. import 'package:flutter/material.dart'; import 'package:http/http.dart' as http; Ak?ll? Ev Sistemleri iin Uygulama geli?tirme
1740


  EKLENEN YORUMLAR


Do�rulama Kodunu Giriniz: f28ba
Yorum:


AliExpress WW


AliExpress WW
CR ©2011-2024 US- CMS+Author Code V.1.6 umutsonmez2000@hotmail.com by editor@umitsonmez.com.tr