elektronik-dijital-elektronik-sinyaller

  Anasayfa     Mesaj     

 Kategoriler
 Dijital_Elektronik
 Mikroislemciler
 Robotik
 Temel_Elektronik
 Yazilar
 Dokumanlar
 Tekno_Sanat
 Projeler
 Mini_Devreler
 Robotlar
 Analiz_Sistem
 CPU_Sistem
 RF_Devreler
 Led_Uygulama
 Kontrol_Sistem
 Drone
 Elektronik_Malzeme
 ikici_El
 Programlar
 Fuzzy_Logic
 Yapay_Zeka
 Zihin_Kontrol

GOOGLE

Mikroislemciler
 22-11-2020

Z80 -Komut Seti- Asembly Dili Karşılıkları

Z80 CPU komutları ve Makine kod karşılıkları


ADC A,(HL) 8E
ADC A,(IX+dd) DD8Edd
ADC A,(IY+dd) FD8Edd
ADC A,B 88
ADC A,C 89
ADC A,D 8A
ADC A,E 8B
ADC A,H 8C
ADC A,L 8D
ADC A,A 8F
ADC A,d8 CEd8
ADC HL,BC ED4A
ADC HL,DE ED5A
ADC HL,HL ED6A
ADC HL,SP ED7A
ADD A,(HL) 86
ADD A,(IX+dd) DD86dd
ADD A,(IY+dd) FD86dd
ADD A,B 80
ADD A,C 81
ADD A,D 82
ADD A,E 83
ADD A,H 84
ADD A,L 85
ADD A,A 87
ADD A,d8 C6d8
ADD HL,BC 09
ADD HL,DE 19
ADD HL,HL 29
ADD HL,SP 39
ADD IX,BC DD09
ADD IX,DE DD09
ADD IX,IX DD29
ADD IX,SP DD39
ADD IY,BC FD09
ADD IY,DE FD19
ADD IY,IY FD29
ADD IY,SP FD39
AND (HL) A6
AND (IX+dd) DDA6dd
AND (IY+dd) FDA6dd
AND B A0
AND C A1
AND D A2
AND E A3
AND H A4
AND L A5
AND A A7
AND d8 E6d8
BIT 0,(HL) CB46
BIT 0,(IX+dd) DDCBdd46
BIT 0,(IY+dd) FDCBdd46
BIT 0,B CB40
BIT 0,C CB41
BIT 0,D CB42
BIT 0,E CB43
BIT 0,H CB44
BIT 0,L CB45
BIT 0,A CB47
BIT 1,(HL) CB4E
BIT 1,(IX+dd) DDCBdd4E
BIT 1,(IY+dd) FDCBdd4E
BIT 1,B CB48
BIT 1,C CB49
BIT 1,D CB4A
BIT 1,E CB4B
BIT 1,H CB4C
BIT 1,L CB4D
BIT 1,A CD4F
BIT 2,(HL) CB56
BIT 2,(IX+dd) DDCBdd56
BIT 2,(IY+dd) FDCBdd56
BIT 2,B CB50
BIT 2,C CB51
BIT 2,D CB52
BIT 2,E CB53
BIT 2,H CB54
BIT 2,L CB55
BIT 2,A CB57
BIT 3,(HL) CB5E
BIT 3,(IX+dd) DDCBdd5E
BIT 3,(IY+dd) FDCBdd5E
BIT 3,B CB58
BIT 3,C CB59
BIT 3,D CB54
BIT 3,E CB5B
BIT 3,H CB5C
BIT 3,L CB5D
BIT 3,A CB5F
BIT 4,(HL) CB66
BIT 4,(IX+dd) DDCBdd66
BIT 4,(IY+dd) FDCBdd66
BIT 4,B CB60
BIT 4,C CB61
BIT 4,D CB62
BIT 4,E CB63
BIT 4,H CB64
BIT 4,L CB65
BIT 4,A CB67
BIT 5,(IX+dd) DDCBdd6E
BIT 5,(IY+dd) FDCBdd6E
BIT 5,B CB68
BIT 5,C CB69
BIT 5,D CB6A
BIT 5,E CB6B
BIT 5,H CB6C
BIT 5,L CB6D
BIT 5,A CB6F
BIT 6,(HL) CB76
BIT 6,(IX+dd) DDCBdd76
BIT 6,(IY+dd) FDCBdd76
BIT 6,B CB70
BIT 6,C CB71
BIT 6,D CB72
BIT 6,E CB73
BIT 6,H CB74
BIT 6,L CB75
BIT 6,A CB77
BIT 7,(HL) CB7E
BIT 7,(IX+dd) DDCBdd7E
BIT 7,(IY+dd) FDCBdd7E
BIT 7,B CB78
BIT 7,C CB79
BIT 7,D CB7A
BIT 7,E CB7B
BIT 7,H CB7C
BIT 7,L CB7D
BIT 7,A CB7F
CALL C,adr DChh
CALL M,adr FChh
CALL NC,adr D4hh
CALL adr AChh
CALL NZ,adr C4hh
CALL P,adr F4hh
CALL PE,adr EChh
CALL PO,adr E4hh
CALL Z,adr CChh
CCF 3F
CP (HL) BE
CP (IX+dd) DDBEdd
CP (IY+dd) FDBEdd
CP B B8
CP C B9
CP D BA
CP E BB
CP H BC
CP L BD
CP A BF
CP d8 FEd8
CPD EDA9
CPDR ED89
CPI EDA1
CPIR EDB1
CPL 2F
DAA 27
DEC (HL) 35
DEC (IX+dd) DD35dd
DEC (IY+dd) FD35dd
DEC B 05
DEC C 06
DEC D 15
DEC E 1D
DEC H 25
DEC L 2D
DEC A 3D
DEC BC 0B
DEC DE 1B
DEC HL 2B
DEC SP 3B
DEX IX DD2B
DEC IY FD2B
DI F3
DJNZ 10dd
EI FB
EX SP,HL E3
EX SP,IX DDE3
EX SP,IY FDE3
EX AF,AF 08
EX DE,HL EB
EXX D9
HALT 76
IM 0 ED46
IM 1 ED56
IM 2 ED5E
IN A,(C) ED78
IN A,(p8) DBp8
IN B,(C) ED40
IN C,(C) ED48
IN D,(C) ED50
IN E,(C) ED58
IN H,(C) ED60
IN L,(C) ED68
INC (HL) 34
INC (IX+dd) DD34dd
INC (IY+dd) FD34dd
INC B 04
INC C 0C
INC D 14
INC E 1C
INC H 24
INC L 2C
INC A 3C
INC BC 03
INC DE 13
INC HL 23
INC SP 33
INC IX DD23
INC IY FD23
IND EDAA
INDR EDBA
INI EDA2
INIR EDB2
JP (HL) E9
JP (IX) DDE9
JP (IY) FDE9
JP C,adr DAhh
JP M,adr FAhh
JP NC,adr D2hh
JP adr C3hh
JP NZ,adr C2hh
JP P,adr F2hh
JP PE,adr EAhh
JP PO,adr E2hh
JP Z,adr CAhh
JR C,dd 38dd
JR dd 18dd
JR NC,dd 30dd
JR NZ,dd 20dd
JR Z,dd 28dd
LD (BC),A 02
LD (DE),A 12
LD (HL),B 70
LD (HL),C 71
LD (HL),D 72
LD (HL),E 73
LD (HL),H 74
LD (HL),L 75
LD (HL),A 77
LD (HL),d8 36d8
LD (IX+dd),B DD70dd
LD (IX+dd),C DD71dd
LD (IX+dd),D DD72dd
LD (IX+dd),E DD73dd
LD (IX+dd),H DD74dd
LD (IX+dd),L DD75dd
LD (IX+dd),A DD77dd
LD (IY+dd),B FD70dd
LD (IX+dd),d8 DD36ddd8
LD (IY+dd),C FD71dd
LD (IY+dd),D FD72dd
LD (IY+dd),E FD73dd
LD (IY+dd),H FD74dd
LD (IY+dd),A FD77dd
LD (IY+dd),d8 FD36ddd8
LD (adr),A 32hh
LD (adr),BC ED43hh
LD (adr),DE ED53hh
LD (adr),HL 22hh
LD (adr),IX DD22hh
LD (adr),IY FD22hh
LD (adr),SP ED73hh
LD A,(BC) 0A
LD A,(DE) 1A
LD A,(HL) 7E
LD A,(IX+dd) DD7Edd
LD A,(IY+dd) FD7Edd
LD A,(adr) 3Ahh
LD A,A 7F
LD A,B 78
LD A,C 79
LD A,D 7A
LD A,E 7B
LD A,H 7C
LD A,L 7D
LD A,d8 3Ed8
LD A,I ED57
LD A,R ED5F
LD B,(HL) 46
LD B,(IX+dd) DD46dd
LD B,(IY+dd) FD46dd
LD B,A 47
LD B,B 40
LD B,C 41
LD B,D 42
LD B,E 43
LD B,H 44
LD B,L 45
LD B,d8 06d8
LD BC,(adr) ED4Bhh
LD BC,d16 01hh
LD C,(HL) 4E
LD C,(IX+dd) DD4Edd
LD C,(IY+dd) FD4Edd
LD C,A 4F
LD C,B 48
LD C,C 49
LD C,D 4A
LD C,E 4A
LD C,E 4B
LD C,H 4C
LD C,L 4D
LD C,d8 0Ed8
LD D,(HL) 56
LD D,(IX+dd) DD56dd
LD D,(IY+dd) FD56dd
LD D,A 57
LD D,B 50
LD D,C 51
LD D,D 52
LD D,E 53
LD D,H 54
LD D,L 55
LD D,d8 16d8
LD DE,(adr) ED5Bhh
LD DE,d16 11hh
LD E,(HL) 5E
LD E,(IX+dd) DD5Edd
LD E,(IY+dd) FD5Edd
LD E,A 5F
LD E,B 58
LD E,C 59
LD E,D 5A
LD E,E 5B
LD E,H 5C
LD E,L 5D
LD E,d8 1Ed8
LD H,(HL) 66
LD H,(IX+dd) DD66dd
LD H,(IY+dd) FD66hh
LD H,A 67
LD H,B 60
LD H,C 61
LD H,D 62
LD H,E 63
LD H,H 64
LD H,L 65
LD H,d8 26d8
LD HL,(adr) 2Ahh
LD HL,d16 21hh
LD I,A ED47
LD IX,d16 DD21hh
LD IX,d16 DD21hh
LD IY,(adr) FD2Ahh
LD IY,d16 FD21hh
LD L,(HL) 6E
LD L,(IX+dd) DD6Edd
LD L,(IY+dd) FD6Edd
LD L,A 61
LD L,B 68
LD L,C 69
LD L,D 6A
LD L,E 6B
LD L,H 6C
LD L,L 6D
LD L,d8 2Ed8
LD R,A ED4F
LD SP,(adr) EDBBhh
LD SP,HL F9
LD SP,IX DDF9
LD SP,IY FDF9
LD SP,d16 31hh
LDD EDA8
LDDR EDA8
LDI EDA0
LDIR EDB0
NEG ED44
OR (HL) B6
OR (IX+dd) DDB6dd
OR (IY+dd) FDB6dd
OR A B7
OR B B0
OR C B1
OR D B2
OR E B3
OR H B4
OR L B5
OR d8 F6d8
OTDR EDBB
OTIR EDB3
OUT (C),A ED79
OUT (C),B ED41
OUT (C),C ED49
OUT (C),D ED51
OUT (C),E ED59
OUT (C),H ED61
OUT (C),L ED69
OUT (p8) D3p8
OUTD EDAB
OUTI EDA3
POP AF F1
POP BC C1
POP DE D1
POP HL E1
POP IX DDE1
POP IY FDE1
PUSH AF F5
PUSH BC C5
PUSH DE D5
PUSH HL E5
PUSH IX DDE5
PUSH IY FDE5
RES 0,(HL) CB86
RES 0,(IX+dd) DDCBdd86
RES 0,(IY+dd) FDCBdd86
RES 0,A CB87
RES 0,B CB80
RES 0,C CB81
RES 0,D CB82
RES 0,E CB83
RES 0,H CB83
RES 0,L CB85
RES 1,(IX+dd) DDCBdd8E
RES 1,(IY+dd) FDCBdd8E
RES 1,A CB8F
RES 1,B CB88
RES 1,C CB89
RES 1,D CB8A
RES 1,E CB8B
RES 1,H CB8C
RES 1,L CB8D
RES 2,(IX+dd) DDCBdd96
RES 2,(IY+dd) FDCBdd96
RES 2,A CB97
RES 2,B CB90
RES 2,C CB91
RES 2,D CB92
RES 2,E CB93
RES 2,H CB94
RES 2,L CB95
RES 2,(HL) CB96
RES 3,(HL) CB9E
RES 3,(IX+dd) DDCBdd9E
RES 3,(IY+dd) FDCBdd9E
RES 3,A CB9F
RES 3,B CB98
RES 3,C CB99
RES 3,D CB9A
RES 3,E CB9B
RES 3,H CB9C
RES 3,L CB9D
RES 4,(IX+dd) DDCBddA6
RES 4,(IY+dd) FDCBddA6
RES 4,A CBA7
RES 4,B CBA0
RES 4,C CBA1
RES 4,D CBA2
RES 4,E CBA3
RES 4,H CBA4
RES 4,L CBA5
RES 5,(IX+dd) DDCBddAE
RES 4,(IY+dd) FDCBddAE
RES 5,A CBAF
RES 5,B CBA8
RES 4,(HL) CBA6
RES 5,(HL) CBA5
RES 1,(HL) CB8E
RES 5,C CBA9
RES 5,D CBAA
RES 5,E CBAB
RES 5,H CBAC
RES 5,L CBAD
RES 6,(HL) CBB6
RES 6,(IX+dd) DDCBddBE
RES 6,(IY+dd) FDCBddBE
RES 6,A CBB7
RES 6,B CBB0
RES 6,C CBB1
RES 6,D CBB2
RES 6,E CBB3
RES 6,H CBB4
RES 6,L CBB5
RES 7,(HL) CBBE
RES 7,(IX+dd) DDCBddBE
RES 7,(IY+dd) FDCBddBE
RES 7,A CBBF
RES 7,B CBB8
RES 7,C CBB9
RES 7,D CBBA
RES 7,E CBBB
RES 7,H CBBA
RES 7,L CBBD
RET C9
RET C D8
RET M F8
RET NC D0
RET NZ C0
RET P F0
RET PE E0
RET P0 E0
RET Z C8
RETI ED4D
RETN ED45
RL (HL) CB16
RL (IX+dd) DDCBdd16
RL (IY+dd) FDCBdd16
RL A CB17
RL B CB10
RL C CB11
RL D CB12
RL E CB13
RL H CB14
RL L CB15
RLA 17
RLC (HL) CB06
RLC (IX+dd) DDCBdd06
RLC (IY+dd) FDCBdd06
RLC A CB07
RLC B CB00
RLC C CB01
RLC D CB02
RLC E CB03
RLC H CB03
RLC L CB05
RLCA 07
RLD ED6F
RR (HL) CB1E
RR (IX+dd) DDCBdd1E
RR (IY+dd) FDCBdd1E
RR A CB1F
RR B CB18
RR C CB19
RR D CB1A
RR E CB1B
RR H CB1C
RR L CB1D
RRA 1F
RRC (HL) CB0E
RRC (IX+dd) DDCBdd0E
RRC (IY+dd) FDCBdd0E
RRC A CB0F
RRC B CB08
RRC C CB09
RRC D CB0A
RRC E CB0B
RRC H CB0C
RRC L CB0D
RRD ED67
RST 00H C7
RST 08H CF
RST 10H D7
RST 18H DF
RST 20H E7
RST 28H EF
RST 30H F7
RST 38H FF
SBC A,(HL) 9E
SBC A,(IX+dd) DD9Edd
SBC A,(IY+dd) FD9Edd
SBC A,A 9F
SBC A,B 98
SBC A,C 99
SBC A,D 9A
SBC A,H 9C
SBC A,L 9D
SBC A,d8 DEd8
SBC HL,BC ED42
SBC HL,DE ED52
SBC HL,HL ED62
SBC HL,SP ED72
SCF 37
SET 0,(HL) CBC6
SET 0,(IX+dd) DDCBddC6
SET 0,(IY+dd) FDCBddC6
SET 0,A CBC7
SET 0,B CBC0
SET 0,C CBC1
SET 0,D CBC2
SET 0,E CBC3
SET 0,H CBC3
SET 0,L CBC5
SET 1,(HL) CBCE
SET 1,(IX+dd) DDCBddCE
SET 1,(IY+dd) FDCBddCE
SET 1,A CBCF
SET 1,B CBC8
SET 1,C CBC9
SET 1,D CBCA
SET 1,E CBCB
SET 1,H CBCC
SET 1,L CBCD
SET 2,(HL) CBD6
SET 2,(IX+dd) DDCBddD6
SET 2,(IY+dd) FDCBddD6
SET 2,A CBD7
SET 2,B CBD0
SET 2,C CBD1
SET 2,D CBD2
SET 2,E CBD3
SET 2,H CBD4
SET 2,L CBD5
SET 3,(IX+dd) DDCBddDE
SET 3,(IY+dd) FDCBddDE
SET 3,A CBDF
SET 3,B CBD8
SET 3,C CBD9
SET 3,D CBDA
SET 3,E CBDB
SET 3,H CBDC
SET 3,L CBDD
SET 4,(HL) CBE6
SET 4,(IX+dd) DDCBddE6
SET 4,(IY+dd) FDCBddE6
SET 4,A CBE7
SET 4,B CBE0
SET 4,C CBE1
SET 4,D CBE2
SET 4,E CBE3
SET 4,H CBE4
SET 4,L CBE5
SET 5,(HL) CBEE
SET 5,(IX+dd) DDCBddFE
SET 5,(IY+dd) FDCBddFE
SET 5,A CBEF
SET 5,B CBE8
SET 5,C CBE9
SET 5,D CBEA
SET 5,E CBEB
SET 5,H CBEC
SET 5,L CBED
SET 6,(HL) CBF6
SET 6,(IX+dd) DDCBddF6
SET 6,(IY+dd) FDCBddF6
SET 6,A CBF7
SET 6,B CBF0
SET 6,C CBF1
SET 6,D CBF2
SET 6,E CBF3
SET 6,H CBF4
SET 6,L CBF5
SET 7,(HL) CBFE
SET 7,(IX+dd) DDCBddFE
SET 7,(IY+dd) FDCBddFE
SET 7,A CBFF
SET 7,B CBF8
SET 7,C CBF9
SET 7,D CBFA
SET 7,E CBFB
SET 7,H CBFC
SET 7,L CBFD
SLA (HL) CB26
SLA (IX+dd) DDCBdd26
SET 3,(HL) CBDE
SLA (IY+dd) FDCBdd26
SLA A CB27
SLA B CB20
SLA C CB21
SLA D CB22
SLA E CB23
SLA H CB24
SLA L CB25
SRA (HL) CB2E
SRA (IX+dd) DDCBdd2E
SRA (IY+dd) FDCBdd2E
SRA A CB2F
SRA B CB28
SRA C CB29
SRA D CB2A
SRA E CB2B
SRA H CB2C
SRA L CB2D
SRL (HL) CB3E
SRL (IX+dd) DDCBdd3E
SRL (IY+dd) FDCBdd3E
SRL A CB3F
SRL B CB38
SRL C CB39
SRL D CB3A
SRL E CB3B
SRL H CB3C
SRL L CB3D
SUB (HL) 96
SUB (IX+dd) DD96dd
SUB (IY+dd) FD96dd
SUB A 97
SUB B 90
SUB C 91
SUB D 92
SUB E 93
SUB H 94
SUB L 95
XOR (HL) AE
XOR (IX+dd) DDAEdd
XOR (IY+dd) FDAEdd
XOR A AF
XOR B A8
XOR C A9
XOR D AA
XOR E AB
XOR H AC
XOR L AD
XOR d8 EEd8
d8 demek: 8 bit bilgi
d16 demek: 16 bit bilgi
p8 demek: I/O port adresi 00-FF 
dd demek: 8 bit isaretli bilgi
adr demek:

memory adresi FFDE

Gibi

696 adet komut listelendi

Z80 -Komut Seti- Asembly Dili Karşılıkları
1715


  EKLENEN YORUMLAR


Do�rulama Kodunu Giriniz: 935f5
Yorum:


AliExpress WW


AliExpress WW
CR ©2011-2024 US- CMS+Author Code V.1.6 umutsonmez2000@hotmail.com by editor@umitsonmez.com.tr