elektronik-dijital-elektronik-sinyaller

  Anasayfa     Mesaj     

 Kategoriler
 Dijital_Elektronik
 Mikroislemciler
 Robotik
 Temel_Elektronik
 Yazilar
 Dokumanlar
 Tekno_Sanat
 Projeler
 Mini_Devreler
 Robotlar
 Analiz_Sistem
 CPU_Sistem
 RF_Devreler
 Led_Uygulama
 Kontrol_Sistem
 Drone
 Elektronik_Malzeme
 ikici_El
 Programlar
 Fuzzy_Logic
 Yapay_Zeka
 Zihin_Kontrol

GOOGLE

Dijital_Elektronik
 10-06-2020

EEprom_Programlama_28c256_modül_deneyi

Eski model bir bilgisayar yardımıyla; kolaylık olsun diye LPT portu ile bir EEprom Programlayıcı yaptım.  Daha önceki Programlayıcı beni yavaşlatıyordu. Z80 kodları arttıkça yazmak zaman alıyordu. 

Şimdi ise ; Visual C# ile yazdığım 20-25 satırlık programla, Z80 Makine kodlarını EEproma çok hızlı bir şekilde yazabiliyorum.

Kısa video aşağıda:

https://www.youtube.com/shorts/9omWxW7daSg 

 

8 Yeşil led: Adresler

8 kırmızı led: datalar-makine kodları

Geri plandaki 4 yeşil led ise 74ls393 clock, EEprom Write, ve Sayıcı resetleme için

--------------

LPT porta bu data, adres ve senkronizasyonu gönderen C# kodları ise aşağıda. 

 

using System;using System.Collections.Generic;using System.ComponentModel;using System.Data;using System.Drawing;
using System.Linq;using System.Text;using System.Windows.Forms;using System.Runtime.InteropServices;namespace eprom_prog
{ public partial class Form1 : Form { public Form1()
{ InitializeComponent(); }
int ustb, altb, sonb; int gec = 0; public class lpt
{ [DllImport("Inpout32.dll")]
public static extern short Inp32(int address);
[DllImport("Inpout32.dll")]
public static extern short Out32(int address, int data);
//private int baseadres=0x378;
public static void WriteDataPort(int baseadres, int data)
{ Out32(baseadres, data); } }
public void beklet()
{ int sayac;
for (sayac = 1; sayac < 6500000; sayac++) // 50-60 mikro saniye
{//nop nop 2.800.000.000---2.8 GHZ}
} }
public void reset()
{ // 7493 resetleme
lpt.Out32(0x37A, 4); beklet(); lpt.Out32(0x37A,5); beklet(); lpt.Out32(0x37A, 4); //lpt.Out32(0x37A, 4);
beklet(); }
public void yaz()
{ // CLOCK DAHİL BURASI
lpt.Out32(0x37A, 5); beklet(); lpt.Out32(0x37A, 7); beklet(); lpt.Out32(0x37A, 1); }
public void clock()
{ lpt.Out32(0x37A, 5); beklet(); lpt.Out32(0x37A, 7); beklet(); }
public void wrt()
{ // eeprom yazma sinyali }
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{ }
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{ int say; int kar_say; string kod; string ch; kod=textBox1.Text; kar_say = kod.Length; //label2.Text = kar_say.ToString()+" bYTE vERi gönderildi";
gec = 0; kar_say = kar_say / 2; lpt.Out32(0x378, 0); beklet(); // data sıfırlanıyor
// reset(); // adres sayıcı resetleniyor----
for (say = 1; say <= kar_say; say++)
{ ch = kod.Substring(gec, 1); if (ch == "A") { ustb = 10; } if (ch == "B") { ustb = 11; } if (ch == "C") { ustb = 12; }
if (ch == "D") { ustb = 13; } if (ch == "E") { ustb = 14; } if (ch == "F") { ustb = 15; } if (ch == "9") { ustb = 9; }
if (ch == "8") { ustb = 8; } if (ch == "7") { ustb = 7; } if (ch == "6") { ustb = 6; } if (ch == "5") { ustb = 5; }
if (ch == "4") { ustb = 4; } if (ch == "3") { ustb = 3; } if (ch == "2") { ustb = 2; } if (ch == "1") { ustb = 1; }
if (ch == "0") { ustb = 0; } //ALT BAYT
ch = kod.Substring(gec+1, 1); if (ch == "A") { altb = 10; } if (ch == "B") { altb = 11; } if (ch == "C") { altb = 12; }
if (ch == "D") { altb = 13; } if (ch == "E") { altb = 14; } if (ch == "F") { altb = 15; } if (ch == "9") { altb = 9; }
if (ch == "8") { altb = 8; } if (ch == "7") { altb = 7; } if (ch == "6") { altb = 6; } if (ch == "5") { altb = 5; }
if (ch == "4") { altb = 4; } if (ch == "3") { altb = 3; } if (ch == "2") { altb = 2; } if (ch == "1") { altb = 1; }
if (ch == "0") { altb = 0; } sonb = (ustb << 4) + altb; textBox2.Text = textBox2.Text +"-"+ sonb.ToString();
lpt.Out32(0x378, sonb); yaz(); beklet(); // clock(); gec = gec +2;
}
// DENEME KODLARI /*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/
label1.Text = "..." + (say-1).ToString() + " Byte veri gönderildi."; }
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{ reset(); }
private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{ lpt.Out32(0x37A, 4); beklet(); lpt.Out32(0x37A, 0); beklet(); lpt.Out32(0x37A, 4); beklet();
//lpt.Out32(0x37A, 4);
}
private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
{ lpt.Out32(0x37A, 8); beklet(); lpt.Out32(0x37A, 0); beklet(); lpt.Out32(0x37A, 8); } }}

 

EEprom_Programlama_28c256_modül_deneyi
1712


  EKLENEN YORUMLAR


Do�rulama Kodunu Giriniz: cfe3d
Yorum:


AliExpress WW


AliExpress WW
CR ©2011-2024 US- CMS+Author Code V.1.6 umutsonmez2000@hotmail.com by editor@umitsonmez.com.tr